Friday

CHILUMU POGATO UBBASAMUNAKUCHIKISTA

 balaramdurandar anu baktudu chalanallaga ubbasa vydito badapaduchudenu.aatadu shiridi vachi babanu darsinchenu.varikipadaseva cheyasaginade gani-tana vydi sangati cheppaneledu. ayinanu baktarti banjanulagu saibaba tamu traguchunna chillumu,balaramunaku eechi oka pilpu pilchamannaru.balaramunaku chilumu alavattuledu. ayinnanu-baba vakyamu sirodaryamu gavuna,aatada chilumunu traginadu. antiye.anni nalluga badinchuchunna ubbasavydi aa kchaname taggipoyinadi.

No comments: