Thursday

SREE SAI SACHARITRAMU

SREE SAI SACHARITRAMU

             nityaparayana grandhamu

          RENDAVAROJU PARAYANAMU

             SHUKRAVARAMU

SLO|| aakhanda mandalakaram vyaptanyeva characharam
      thathpadam darshitanyena tasmai sree gurave namah

SLO|| bhavadwanta vidwansa martanda medyam
      manova gatetam munidhyna gamyam

      jaga dwayapakam nirmlam nirgunam twam
      namameswaram sadgurum sainadham||

No comments: